Her kan du søge efter sikkerhedsdatablade fra de producenter, importører, virksomheder eller andre, der er tilknyttet vores service. Hvis I ønsker at få nytte af vores tidsbesparende og billige service, bedes I venligst kontakte os.

Bemærk, er der brug for at vi uploader dine sikkerhedsdatablade eller andre dokumenter til din konto, samt eventuel kategorisere, venligst kontakt os.

Læs her hvad systemet yderligere kan tilbyde.

Bemærk ligledes, ved upload af sikkerhedsdatablad (og andre dokumenter der skal være offentlige) til konto i systemet, dannes der en unik browseradresse. Det betyder at denne adresse kan kopieres og bruges som direkte link, for eksempel i ordrebekræftelse eller faktura. På denne måde har kunden fået sit sikkerhedsdatablad.

OBS - REGLEN OM arbejdspladsbrugsanvisninger/APB er ophævet pr. 1 JULI 2019! Læs her hvad der er kommet i stedet for.

Nye regler om vurdering af farlig kemi - kemisk risikovurdering.

Fra 1. juli 2019 skal virksomheder ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen. Der skal udarbejdes en kemisk APV/risikovurdering.

SDS sikkerhedsdatablade tilbyder gennem www.chembase.eu en lang række ydelser, afhængigt af om du er producent, importør eller virksomhed med behov for styring af jeres sikkerhedsdatablade, tekniske datablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, APV/kemiske risikovurderinger, skriftlige instruktioner eller andre pdf.

HUSK - 14 dages gratis prøveperiode - Siden er mobilvenlig!

Vi opretter alle produkterne for Jer i systemet - så i hurtigt kan komme i gang!

www.chembase.eu kan vi nu lægge dine sikkerhedsdatablade, tekniske datablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemiske APV/risikovurderinger, skriftlig instruktioner eller andre PDF dokumenter ind, så dine kunder eller medarbejder nemt og hurtigt kan downloade dem. På den måde er du fri for at bruge tid på at holde styr på dem.

Kemisk APB arbejdspladsbrugsanvisning har i mange år fungeret som en lovpligtig måde, hvor på virksomheder skulle dokumentere hvordan farlige kemikalier og materialer håndteres i virksomheden. 

Men fra den 1. juli 2019 skal virksomhederne ikke længere udarbejde disse skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer.

Udarbejde virksomhedens kemiske risikovurderinger (apv), processer med flere tilknyttede kemiske risikovurderinger samt skriftlig instruktioner her: www.chembase.eu  

Bliver du som leverandør af kemi stillet over for krav eller forespørgelser om kemiske risikovurderinger på dine produkter?

Vi kan være behjælpelig med udarbejdelse af kemiske risikovurderinger på dine produkter til en eller flere forskellige kunder.