SDS MSDS Europe logo

Detergentforordningen stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes og krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om der udarbejdes et datablad for indholdsstoffer, som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.

Vi hjælper med mærkning af rengøringsmidler.

Overfladeaktive stoffer skal være bionedbrydelige
Alle overfladeaktive stoffer skal være fuldstændig aerob bionedbrydelige i henhold til harmoniserede testmetoder, som er fastsat i forordningen. Det gælder også de amphotere og kationiske tensider.

Oplysningspligt/Deklaration:
Emballagen til vaske- og rengøringsmidler, der markedsføres til forbrugere skal mærkes med følgende oplysninger med letlæselige, synlige og uforgængelige bogstaver:
• Produktets navn og handelsnavn.
• Navn eller handelsnavn eller varemærke samt fuldstændig adresse og telefonnummer på den ansvarlige for markedsføringen.
• Adresse og telefonnummer samt eventuelt e-mail adresse hvorfra læger kan finde relevante oplysninger om produktets indholdsstoffer.

Emballagen skal også være forsynet med doseringsanvisninger som foreskrevet og med adressen på et websted, hvor der er fri adgang til en liste over alle produktets indholdsstoffer.

Forordningens bilag VII fastlægger bl.a. regler for deklaration af indholdsstoffer i vægtprocent-intervaller. Konserveringsmidler, enzymer, desinfektionsmidler, optisk hvidt og parfume deklareres på emballagen uanset koncentration. Parfumestoffer, som af den videnskabelig komite for kosmetiske produkter (SCCP) er vurderet som allergifremkaldende skal angives specifikt med navn, hvis de forekommer i koncentrationer på mere end 0,01 vægtprocent.

Den virksomhed, der er ansvarlig for deklarationen må kende alle indholdsstoffer i de råvarer, han modtager fra sin leverandør. F.eks. er en vaskemiddelproducent, der anvender æteriske olier i sit produkt, ansvarlig for at vurdere, om disse olier har et naturligt indhold af deklarationspligtige allergifremkaldende duftstoffer. Det kan f.eks. være limonen i citrusolie. Eller producenten kan oplyse nøjagtig hvilken mærkning produktet skal have, i henhold til forordningen.

Bemærk at reglerne for klassificering og mærkning af kemiske stoffer og produkter samtidig også skal følges.

Kilde www.mst.dk

Når virksomheder bevæger sig ind på disse områder, skal man sørge for enten selv at have ekspertisen i virksomheden, eller tilkøbe sig den rette rådgivning.

Vi kan være behjælpelig med at fremskaffe de nødvendige oplysninger og dokumenter fra producenten, i fald du er importør, og være behjælpelig med yderligere viden omkring reglerne inden for dette område. Der er flere regler end normalt, når det drejer sig om mærkning samt dokumentation.

Det kan også være Jeres virksomhed ikke internt har det nødvendige kendskab til reglerne, og i derfor ved opstart af et produkt eller en produktserie har brug for at tilknyttet en ekstern konsulent til hjælp for overholdelse af reglerne, her er vi også en mulighed. Vi kender naturligvis ligeledes til reglerne og % indholds grænserne for oplysning af de 26 parfume/duftstoffer. Ring eller skriv ved spørgsmål.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 Tags: Rengøringsmidler sikkerhedsdatablade - Overfladeaktive stoffer - 648/2004 - mærkning af rengøringsmidler - tensider - 26 parfumestoffer deklareringspligtig - mærkning af rengøringsmidler.