SDS sikkerhedsdatablade ApS notifies substances and products so that a PR number can be issued.

We notify to the Danish Digital Product Registry on behalf of Danish importers and manufacturers as well as foreign companies exporting to Denmark.

Arbejdstilsynet er gået i luften med nyt digitalt produktregister fra 1 april 2017.

Efter deltagelse i informationsmøde ved at.dk, står det klart at det nye Produktregister på mange måder, vil gøre det nemmere og hurtigere for virksomheder at få tildelt et Pr. nummer, såfremt alle relevante oplysninger er tilgængelige.

SDS sikkerhedsdatablade ApS anmelder stoffer og produkter så der kan udstedes et PR-nummer.

Vi anmelder til det danske digitale produktregister, både for danske importører og producenter, samt for udenlandske virksomheder der eksportere til Danmark.

Ligeledes anmelder vi til det norske, svenske og finske produktregister.

EU-afgørelse sikrer fortsat høj beskyttelse af danske forbrugere imod farlige kemiske stoffer og produkter.

EU decision ensures a continued high level of protection for Danish consumers against dangerous chemical substances and products.