SDS sikkerhedsdatablade kan være behjælpelig med flere ydelser i forbindelse med SCIP-databasen og registrering.

Først og fremmeste skal følgende opklares:

information om SCIP database.

Hvilke varer (artikler) skal registreres?

Alle varer eller delkomponenter som indeholder problematisk kemi i form af kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste skal fra d. 5. januar 2021 registreres i SCIP-databasen.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer....