Registreringspligten gælder for kemiske stoffer, der produceres eller importeres som enkeltstoffer, eller som en del af en blanding, i mængder over 1 ton pr. år. Producenter og importører af artikler har ligeledes pligt til at registrere, hvis der sker en tilsigtet frigivelse af et eller flere kemiske stoffer fra artiklen.

Virksomhederne vil have behov for at vurdere, om hvert enkelt stof, som de anvender, er omfattet af REACH eller ikke.

REACH indeholder en række undtagelser, der generelt er defineret ud fra et af følgende kriterier:

SDS sikkerhedsdatablade ApS kan være behjælpelig med REACH registrering, venligst kontakt os.