Har du brug for måling af flammepunkt, kogepunkt, damptryk eller viskositet kan vi være behjælpelig.

Bemærk: Skulle der være brug for andre test, målinger eller analyser skal du kontakte os, da vi sandsynligvis også kan være behjælpelig med disse.

Som en naturlig udvikling af vore kunders behov og samling af ydelser, tilbyder vi nu diverse målinger og test af væsker og faste stoffer.

Test  (UL 94) beregnet til klassificering af plast materialers brandbarhed. Klassificeringen inddeles i 6 grupper, samt antændelighed i henhold til DIN 53 438 del 2 og DIN 53 438 del 3.