De ændrede regler om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og materialer har forskellige konsekvenser for virksomheder alt efter, om der er tale om leverandører eller brugervirksomheder.

Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU. Det skyldes, at leverandører af kemikalier skal mærke stoffer og materialer efter nye regler.

EUs kemikalielovgivning REACH omfatter bl.a. registrering af kemikalier, både for kemiske stoffer, kemiske produkter og kemikalier i artikler (varer).

EU's nye klassificeringsregler bygger på FN’s globale retningslinjer for klassificering og mærkning GHS (Globally Harmonised System).