SDS MSDS Europe logo

Fra 2017 må der på kemikalier kun forekommet røde og hvide piktogrammer, som fremover er de nye farepiktogrammer i Europa. Sammen med at der introduceres nye farepiktogrammer, er der også kommet nye klassificeringskriterier i Europa.

Disse nye regler findes i CLP-forordningen nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer. CLP er en forkortelse for de engelske ord for klassificering, mærkning og emballering (classification, labelling and packaging of substances and mixtures). Forordningen baserer sig på FN’s globale retningslinjer for klassificering og mærkning, GHS (Globally harmonised system).

Alle kemiske stoffer og materialer skal nu klassificeres og mærkes efter reglerne i CLP-forordningen. Det betyder, at virksomheder der importerer, producerer og sælger kemiske stoffer og materialer, skal klassificere og mærke dem efter CLP-forordningen.

CLP mærkning af kemikalier og arbejdsmiljø.

De nye mærkningsregler vil gøre det nemmere for virksomhederne at skelne mellem akut skadevirkning og langtidsvirkninger. Virksomhederne vil hurtigt kunne se eventuelle farer ved brugen af et stof eller materiale.

Nogle materialer og stoffer der tidligere ikke var klassificeret, risikerer fremover at blive klassificeret som farlige efter CLP-forordningen. Lokalirriterende stoffer i materialer skal for eksempel klassificeres ved en lavere koncentration end før, og det betyder, at flere materialer og stoffer bliver klassificeret som irriterende.

Vi kan hjælpe med CLP mærkning at produkter.

Vi kan forklare forskellen på CLP mærkning hvis produkter også sælges til private.

Vi kan forklare forskellen på CLP mærkning, afhængig af mængden i en beholderen, der kan nemlig også forekomme forskelle.

Vi kan lære jeres personale om sikkerhedsdatablade, for eksempel med udgangspunkt i et eksisterende sikkerhedsdatablad i har, hvor vi går det igennem punkt for punkt, yderst nyttigt.

Har du andre spørgsmål til CLP mærkning, klassificering, farlig gods end ovenstående dækker, endelig forespørg.

Vi kan rådgive og vejlede over telefonen eller ved fremmøde.

Pris for 1 stk CLP mærkning: 299,00.

 

Kontaks os for pris ved flere stk.

Tlf. 29 73 84 50.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tags: CLP mærkning pris - CLP forordning - mst.dk