SDS MSDS Europe logo

Eksponeringsscenarie / e-sds:

SDS sikkerhedsdatablade ApS tilbyder nu at udarbejde e-sds, et sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarie, på dansk samt de fleste europæiske sprog.

Der er krav om udarbejdelse af eksponeringsscenarier for farlige stoffer, der produceres eller importeres til EU i mængder over 10 tons pr. år.

Formidling af oplysninger om stoffer:

Producenter og leverandører skal sørge for, at stoffer, der sælges i Danmark, har et eksponeringsscenarie på dansk som bilag til sikkerhedsdatabladet. Det skal ske, når stoffet er blevet registreret hos ECHA.

Formidling af oplysninger om blandinger:

Der er krav om, at leverandøren af en blanding skal formidle oplysningerne fra de forskellige eksponeringsscenarier for indholdsstofferne i selve blandingen. Leverandører af blandinger kan formidle oplysningerne på tre måder:

  • Leverandøren kan skrive de relevante oplysninger fra eksponeringsscenarierne ind i sikkerhedsdatabladet for blandingen, og kun levere sikkerhedsdatabladet til brugerne.
  • Leverandøren kan udarbejde et eksponeringsscenarie for blandingen og vedlægge det som bilag til sikkerhedsdatabladet for blandingen.
  • Leverandøren kan vedlægge eksponeringsscenarierne for indholdsstofferne som bilag til sikkerhedsdatabladet for blandingen.

Bemærk at der også skal udarbejdes sikkerhedsdatablad til et eksponeringsscenarie.

Se eksempel her, åbner i PDF - vi leverer ved udarbejdelse i Word dokument:

Dansk eksempel på 1 stof. 

Engelsk eksempel på 1 stof.

Engelsk eksempel på en blanding (2 stoffer)

Norsk eksempel på 1 stof.

Svensk eksempel på 1 stof.

Pris for KUN oversættelse af e-sds, venligst forespørg og medsend e-sds eller CSR.

Pris for udarbejdelse af e-sds/eksponeringsscenarie afhænger i høj grad af af omfanget, venligst kontakt os.

Eksponeringsscenarie udarbejdes normalt på baggrund af en kemikaliesikkerhedsvurdering (CSR).

For spørgsmål, venligst kontakt os.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 29 73 84 50