Der kan være flere grunde til at et sikkerhedsdatablad skal opdateres, det kan være en ny sammensætning af produktet, som giver flere, bedre eller andre anvendelsesmuligheder.

Det kan være at nogle af ingredienser er blevet omklassificeret, så det har fået andre faresætningerne "hæftet" på sig.

Det kan være nye regler.

SDS sikkerhedsdatablade ApS har specialiseret sig i udarbejdelse af danske og udenlandske sikkerhedsdatablade, også tidligerer kaldet leverandørbrugsanvisninger, med mulighed for medfølgnde arbejdspladsbrugsanvisninger ( APB ).


Der kommer fremover kun mere og mere fokus på produkter, der indeholder stoffer som er klassificeret, samt den måde som disse produkter skal håndteres på, for at undgå skadevirkninger.

Har du brug for sikkerhedsdatablade på flere sprog?

Det kan være du ønsker at gøre klar til eksport, eller har fået forhandlingen af et produkt i Skandinavien, Europa eller andre udvalgte lande.
Og det vil alt andet lige være nemmere at sætte salget i gang, hvis sikkerhedsdatabladene er på plads.

Sikkerhedsdatablade på andre sprog udarbejder vi selvfølgelig også gerne. Det være sig tysk, engelsk, norsk, svensk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, polsk eller spansk.

Nyhed - Vi kan nu yderligere udarbejde til portugisisk, islandsk, ungarsk, estisk, tjekkisk, litauisk, græsk samt de fleste andre regioner.

Skulle du have ønsker om andre sprog, så venligst kontakt os og vi vil se hvad vi kan gøre.

Har du brug for sikkerhedsdatablade til andre regioner og verdensdele, naturligvis efter de forordninger der reguleres efter de pågældende steder, samt det nationale sprog?