SDS MSDS Europe logo

SDS sikkerhedsdatablade ApS har specialiseret sig i udarbejdelse af danske og udenlandske sikkerhedsdatablade i henhold til CLP 1272/2008 og REACH 1907/2006.

 

Der kommer fremover kun mere og mere fokus på produkter, der indeholder stoffer som er klassificeret, samt den måde som disse produkter skal håndteres på, for at undgå skadevirkninger.

Vi udarbejder sikkerhedsdatablade efter udenlandske sikkerhedsdatablade eller efter recepter/opskrifter, til nationale regler og i henhold til CLP mærkning og REACH, naturligvis.

I forbindelse med klassificeringen gennemgår vi diverse danske såvel som EU forordninger, grænseværdilister samt forskellige bekendtgørelser (for eksempel aerosolbekendtgørelse, eller bekendtgørelsen om mal-koder), alt sammen for at sikre at sikkerhedsdatabladene lever op til danske såvel som internationale regler.

Vi er vant til at håndtere fortrolige oplysninger fra vores kunder, og underskriver i den forbindelse gerne en fortrolighedserklæring (NDA), hvis det skulle være ønskeligt.

For yderligere information, venligst kontakt os.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 Tags: udarbejdelse - oversættelse - sikkerhedsdatablade - CLP faremærkning - rådgivning