SDS MSDS Europe logo

Når det drejer sig om mærkning af kemiske stoffer og blandinger er det CLP forordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), der udsteder kriterierne for mærkningen. CLP forordningen er en lovgivning fra 2008, og nye kemikalier eller ændringer af nuværende klassificeringer bliver løbende optaget i CLP forordningen, i takt med at vi bliver klogere på kemien omkring os. Virksomheder der har med kemi at gøre, bør løbende følge med i hvilket fareniveau stofferne i deres produktion har ifølge CLP mærkning og forordning.

CLP forordningen er fra 2008 og kan downloades her.

Siden CLP forordningen blev udgivet i 2008, har der her slut 2019 være 13 tilpasninger af CLP forordningen.

Det betyder bla. at forskellige kriterier har ændret, forskellige P-stætnger kan være udgået eller officiel benævnelse af sætninger har ændret sig.

Ligeledes har der været mange opdateringer af stoffer, så disse stoffer nu fremgår med en såkaldt harmoniseret klassificering og oficielle stofnavne, der skal bruges. 

CLP forordningen er en løbende proces, hvor der på baggrund af bla. ny viden og dialog, løbende kommer nye tilpasninger af forordningen til. 

Vi kan rådgive og forklare og mærkning, klassificering labeling og meget mere, i forhold til CLP forordningen.

Normal pris 1 x CLP mærkning 299,00.

Kontakt os for at høre yderligere.

Læs eventuel også mere her på siden om CLP mærkning. 

SDS sikkerhedsdatablade ApS: Tlf. 29 73 84 50 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tags: CLP forordning - CLP mærkning - ECHA