SDS MSDS Europe logo

information om SCIP database.

Hvilke varer (artikler) skal registreres?

Alle varer eller delkomponenter som indeholder problematisk kemi i form af kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste skal fra d. 5. januar 2021 registreres i SCIP-databasen.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer....

......som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det er fx stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer løbende listen med nye stoffer.

Selv meget små mængder i en artikel/vare eller delkomponent er nok: 

Grænsen for registrering af kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste går ved 0,1% vægt. Dvs. mængden af problematisk kemi skal vurderes i forhold til vægten af den delkomponent, som indeholder den problematiske kemi.

Det er nemlig ikke nok at se på, om din virksomhed selv anvender kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste. Din virksomheds vare består højst sandsynligt af en masse delkomponenter, hvoraf nogle af dem måske leveres af underleverandører. Indeholder blot en enkelt af disse delkomponenter mere end 0,1% vægt af et problematisk stof, skal din virksomhed registrere den samlede vare og den pågældende delkomponent i SCIP-databasen.

Selv om delkomponenterne i din vare er limet eller svejset sammen, så de ikke nemt kan adskilles igen, er de i lovmæssig forstand stadig delartikler. Du skal derfor stadig undersøge, veje og eventuelt registre den enkelte delkomponent i din vare. Husk at selv emballagen din vare leveres i, også er omfattet af forpligtelsen til registrering i SCIP databasen og bør derfor undersøges og evt. registreres på samme måde som selve varen og delkomponenterne.

Læs informations pdf fra Miljøstyrelsen her.

www.mst.dk 

Vi er oprettet ved ECHA og kan derfor uden problemer fungere som konsulent for jer med henblik på registrering i SCIP databasen.

Kontakt os for mere information.

SDS sikkerhedsdatablade ApS

Ærøvej 10

8600 Silkeborg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: 29 73 84 50

Overblik artikler om SCIP database

Tags: SCIP database - konsulent - registrering - anmeldelse - rådgive