SDS MSDS Europe logo

Arbejdstilsynet er gået i luften med nyt digitalt produktregister fra 1 april 2017.

Efter deltagelse i informationsmøde ved at.dk, står det klart at det nye Produktregister på mange måder, vil gøre det nemmere og hurtigere for virksomheder at få tildelt et Pr. nummer, såfremt alle relevante oplysninger er tilgængelige.

SDS sikkerhedsdatablade ApS tilbyder at stå for Jeres registreringer, kontakt med en eventuel producent, samt meget mere i forbindelse med det nye digitale Produktregister - spørg endelig.

Produktregisteret gør opmærksom på, at alle produkter skal være anmeldt i henhold til den nye CLP faremærkning - der vil løbende blive udtrukket lister fra det nye digitale system, for at se at produkter overholder dette.

Bemærk, efter 1 april 2017 accepterer Produktregisteret ikke anmeldelse i papirform mere.

Produktregistrering: 400,00 pr. produkt.

5 produkter: 1500,00 - ved mere end 5 produkter, venligst kontakt os.

Det er muligt at tilkoble SDS sikkerhedsdatablade ApS til jeres virksomhed gennem på promas.amid.dk - på den måde kan vi fungere som konsulent for jer.

Mulighed for individuel tilpasset abonnementsordning i forhold til mængdeindberetning, eller andet alt efter behov.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anmeld her: https://probas.amid.dk/

Tlf.: +45 29 73 84 50.