SDS MSDS Europe logo

EU-afgørelse sikrer fortsat høj beskyttelse af danske forbrugere imod farlige kemiske stoffer og produkter.

17-03-2016.

Danmark og de øvrige nordiske lande har produktregistre, som holder styr på farlige kemikalier for at beskytte forbrugere og ansatte. Det svenske produktregister har været anklaget for at være i strid med EU-retten, men EU-domstolen fastslår nu, at det er lovligt.

Danmark kan fortsat have et produktregister for farlige kemikalier, som er med til at sikre høj beskyttelse af forbrugere. Sådan tolker Miljøstyrelsen en netop afsagt dom ved EU-Domstolen, som underkender en anklage mod Sverige om lovligheden af det svenske produktregister.

Danmark har støttet Sverige i retssagen, da sagen har betydning for det tilsvarende danske produktregister, som bruges til at holde styr på, hvilke farlige kemikalier som industrien bruger.

Produktregisteret er en væsentlig kilde til oplysninger, om hvilke kemiske produkter der bruges i Danmark. Miljøstyrelsen bruger blandt andet oplysningerne til at finde ud af, om bestemte kemikalier kan udgøre en risiko for mennesker eller miljø. Derfor er oplysningerne i registret vigtige for at kunne beskytte befolkningen mod risici ved kemiske stoffer.

 

Bedre styr på kemikalier.

Industrien er forpligtet til at registrere alle kemiske stoffer, som produceres eller importeres, til det Europæiske Kemikalieagentur. Men de oplysninger, som de skal indsende, er ikke detaljerede nok til, at myndighederne kan finde ud af, i hvor høj grad mennesker og miljø bliver udsat for stofferne. Danmark og de øvrige nordiske lande har længe haft nationale produktregistre, som både Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet bruger i deres daglige arbejde med at holde styr på farlige kemikalier.

Det danske produktregister er et betydningsfuldt værktøj for myndighederne, når de er ude at kontrollere brugen af kemikalier, eller når der sker uheld med kemikalier, og der er brug for viden om deres farlighed.

EU Domstolen har afgjort, at selv om industrien allerede skal registrere deres stoffer hos det Europæiske Kemikalieagentur efter 'REACH-forordningen', kan medlemslandene også kræve, at kemiske produkter skal registreres i nationale databaser som de danske og svenske produktregistre, hvis oplysningerne er nødvendige for myndighedernes arbejde for at beskytte mennesker og miljø.

 

Fakta.

Om domsafsigelsen:

EU-domstolen har netop afsagt en dom til fordel for Sverige og de øvrige nordiske lande i en sag, hvor en svensk virksomhed ’Canadian Oil Company Sweden AB’ har anlagt sag ved de svenske domstole mod staten med påstand om, at det svenske produktregister er uforeneligt med EU-retten. Domstolen har afgjort, at selvom industrien skal registrere deres stoffer under REACH-forordningen, kan medlemslandene også kræve, at kemiske produkter skal registreres i nationale databaser, hvis oplysningerne er nødvendige for myndighedernes arbejde for at beskytte mennesker og miljø og forudsat at denne registrering ikke udgør en forudgående betingelse for markedsføringen af de nævnte produkter, samt at registreringen vedrører andre oplysninger end dem, der kræves ved REACH-forordningen.

Danmark har interveneret i sagen til støtte for Sverige, da vi har et tilsvarende produktregister i Danmark.

 

Om det danske produktregister:

Det danske produktregister er et fælles register mellem Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Registret bruges til at skabe et overblik over udbredelsen og brugen af farlige kemikalier i Danmark. Registret indeholder information om ca. 38.000 anmeldte kemiske produkter. Det blev grundlagt i 1979 som et centralt fællesregister for Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen.

SDS sikkerhedsdatablade ApS - Tlf.: +45 29 73 84 50 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.