SDS MSDS Europe logo

SDS sikkerhedsdatablade ApS anmelder stoffer og produkter så der kan udstedes et PR-nummer.

Vi anmelder til det danske digitale produktregister, både for danske importører og producenter, samt for udenlandske virksomheder der eksportere til Danmark.

Ligeledes anmelder vi til det norske, svenske og finske produktregister.

      Bemærk - nyt digitalt Produktregister er åbnet pr. 1 april 2017.

 

https://probas.amid.dk/

Venligst bemærk at anmeldelse til Produktregisteret er lovpligtig, såfremt nedenstående er opfyldt.

Følgende produkter er omfattet af anmeldeordningen:

Hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt, har i pligt til at anmelde dem til Produktregistret.

Virksomheden skal anmelde følgende stoffer og materialer til Produktregistret (Arbejdstilsynets farlighedsbegreb):

Stoffer og materialer, der skal klassificeres som farlige efter CPL-forordningen.

Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover af et stof, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. For gasformige materialer er grænsen 0,2 pct.

Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablad i REACH-forordningen.

 

Stoffer og materialer, der ikke skal anmeldes i Produktregistret

Følgende stoffer og materialer skal I ikke anmelde til Produktregistret:

Artikler som fx termometre og plastikspande.

Stoffer og materialer som udelukkende bruges af private forbrugere.

Stoffer og materialer, hvor der importeres/produceres mindre end 100 kg om året.

Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til at indtage.

Lægemidler, der er gjort klar til at indtage.

Foderstoffer.

Kosmetiske produkter.

Affald.

Stoffer og materialer, der indeholder radioaktive stoffer.

Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i anden lovgivning.

Stoffer og materialer, der udelukkende fremstilles eller importeres til forskningsformål i en mængde på under 1.000 kg, og når kun få personer skal bruge det.

Stoffer og materialer, der kun er i transit i Danmark.

 

Firmaet som fremstiller eller importerer produkterne, til erhversmæssig brug, skal seneste 1 måned start af fremstilling eller import, have anmeldt produktet eller stoffet.

Vær opmærksom på at man skal vide det præcise indhold af stoffer, for at kunne anmelde. Det kan ofte være svært at få disse oplysninger, derfor er det muligt selv at anmelde også for udenlandske producenter, som ofte ikke ønsker at frigive disse informationer.

 

Som det kan ses er der mange produkter der skal anmeldelse, SDS sikkerhedsdatablade ApS er oprettet til at anmelde for virksomheder, du kan derfor trygt overlade det til os.

For KUN 400,00 kr. pr. stk. anmelder vi stoffer, produkter eller materialer til det danske produktregister.

5 produkter koster 1500,00 - ved mere end 5 produkter, venligst kontakt os.

Pris for anmeldelse til det norske, svenske og finske produktregister, venligst kontakt os.

 

Ring tlf.: +45 29 73 84 50, eller mail her, hvis du har ydereliger spørgsmål.

 

Tags: Produktregister - Arbejdstilsynet - Promas amid dk - anmeldelse kemiske produkter