SDS MSDS Europe logo

OBS - REGLEN OM arbejdspladsbrugsanvisninger/APB er ophævet pr. 1 JULI 2019! Læs her hvad der er kommet i stedet for.

Nye regler om vurdering af farlig kemi - kemisk risikovurdering.

Fra 1. juli 2019 skal virksomheder ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen. Der skal udarbejdes en kemisk APV/risikovurdering.

Læs mere om vores egenudviklet og tidsbesparende system til kemiske risikovurderinger, processer med flere kemiske risikovurderinger, skriftlig instruktion og meget mere her.

www.ChemBase.eu  - informations pdf om tidsbesparende digitalt system til bla. kemiske risikovurderinger - læs pdf her - se pris eksempel nederst på siden.

Reference fra Al2bolig - større boligforening i Århus. Projekt med afklaring af hvilke produkter og processer der kræver kemisk risikovurdering. Al2bolig har 3 uafhængige afdelinger/driftscentre, besøg alle steder med gode råd til følge. Vejledning med hensyn til styring af nye kemiske produkter samt ved opdatering af eksisterende kemiske produkter.

"Vores samarbejde med ChemBase har været meget professionelt, Steffan Siggaard har været en god samarbejdspartner. Vores kemiske APV er meget brugervenlig og nem at arbejde med. Vi glæder os til fortsat at gøre brug af ChemBase og deres service i fremtiden."

Per Fabricius Jense - Driftsleder Al2bolig - Tilst.

Reference fra Dometic A/S - privat firma med forbrug af diverse kemikalier.

 "Nemt og brugervenligt system til at håndtere kemi dokumenter samlet og til at bla. at udarbejde kemiske risikovurderinger og skriftlig instruktioner.

Hjælpsom support ved spørgsmål. Kan fint anbefales herfra."

Jesper Flohr - Technical manager Dometic A/S - Fredericia.

I stedet for de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger, skal I som virksomhed fremover sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion.

Når I skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal I tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

Hvilke farlige kemiske stoffer og materialer findes der på jeres arbejdsplads?

Se på, hvilke farlige kemiske produkter, I har på arbejdspladsen og lav en liste over dem. Medarbejderne skal have adgang til listen. Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?

Mange af de farlige stoffer og materialer, som I bruger på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten. Den kan I bruge til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.

Dannes der farlige stoffer ved arbejdsprocesser, fx ved svejsning?

Hvordan kan medarbejderne blive udsat for farlig kemi?

Kan medarbejderne for eksempel blive udsat for de farlige stoffer og materialer ved indånding af for eksempel gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt.

Mange problemer i arbejdet med den farlige kemi, skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. Derfor skal der i den kemiske risikovurdering sættes øget fokus på oplæring og instruktion.

Ændringerne skyldes, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter sammen har vurderet, at det nuværende krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ikke giver tilstrækkelig arbejdsmiljømæssig værdi i forhold til den tid, virksomhederne skal bruge på at udarbejde dem.

Arbejdstilsynet har derfor opdateret At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer på disse områder.

Der er derudover foretaget mindre konsekvensændringer i øvrige relevante vejledninger.

Indtil videre vil Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg vejlede virksomhederne om den kemiske risikovurdering. Læs kemisk risikovurdering regler herunder. Fra mst.dk 

At-vejledning C.1.3 vejledning om arbejde med stoffer og materialer - åbner i PDF.

Januar 2020, se venligst følgende opdatering:

At-vejledning C.1.3.5 vejledning om arbejde med stoffer og materialer - åbner i PDF.

Kemisk risikovurdering 7 punkter: Læs pdf her fra arbejdstilsynet.

 

System til at udarbejde kemisk APV / risikovurdering - Nu er det ikke nødvendigt med skabelon til kemisk APV risikovurdering - SDS sikkerhedsdatablade ApS har udviklet www.ChemBase.eu - et system hvor du kan samle alle dine dokumenter, samt udarbejde kemisk risikovurdering, skriftlig instruktion, processer med flere kemiske risikovurderinger samt meget mere. Har i blot brug for kemiske APV/risikovurderinger i PDF format uden adgang til systemet, så kan vi også være behjælpelig - venligst kontakt os.

Vi deltager gerne i møde, fysisk eller over Teams – over Teams sender vi link der kan åbnes i browser og vi forklarer om systemet og hvordan der udarbejdes. 

 

Et par eksempler på systemet (og ellers se ovenstående info pdf eller prøv gratis i 14 dage): 

  • Gemmer automatisk sikkerhedsdatabladene når der uploades nyt. Dermed lever i som firma, op til reglerne med hensyn til dokumentation for hvilke produkter medarbejderne har været udsat for. Efter endt brug af produkter skal sikkerhedsdatabladene gemmes i 10 år.
  • Browserbaseret: Anvend med Chrome eller Microsoft Edge. Ønskes brug med Firefox, kontakt os.
  • Visse Brugere er meget digitale og andre Brugere mindre digitale. En mulighed er at tilføje ChemBase som bogmærke på sit elektronisk udstyr, og samtidig få sin brugerprofil i systemet specificeret ud, til lige præcis de dokumenter man har brug for at se. Når så Brugeren logger ind, kommer perosnen direkte til de dokumenter der er brug for at se.
  • Alle firmaer der abonnerer på ChemBase, vil uanset abonnementets størrelse have ret til 20 % rabat på listepriser vedrørende udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, produkt registreringer, dossier/rapport til ECHA med henblik på UFI-koder samt CLP.

 

Pris er pr. produkt/sikkerhedsdatablad. Har i for eksempel 48 pdf sikkerhedsdatablade (eller andet der skal udarbejdes kemisk risikovurdering på), er prisen 2900,00 for adgang til systemet for 1 administrator og ubegrænset antal brugere. Adgang for flere administratorer kan tilkøbes. I prisen er inkluderet at i som firma frit kan udarbejde alle de kemiske risikovurderinger, skriftlig instruktioner samt processer i har behov for. Bemærk, vi kan tilkøbes for at styre systemet og udarbejde for jer - lige som der findes mulighed for blot håndtering af pdf dokumenter i systemet. Se flere priser her på www.ChemBase.eu - vi opretter alle produkterne i systemet ud fra Jeres sikkerhedsdatablade så i hurtigt kan komme i gang med at udarbejde Jeres kemiske riskovurderinger / APV med mere.

 

Op til antal: Pris i DKK pr. år:
25 1900,00 DKK
50 2.900,00 DKK
100 4.900,00 DKK
200 7.900,00 DKK
300 9.900,00 DKK
400 11.900,00 DKK
500 13.900,00 DKK

 

Vi gør opmærksom på at firmaer eller institutioner der kan få nytte af ChemBase.eu ikke nødvendigvis behøver at få besøg af konsulent, alt kan ordnes pr. telefon og mail.

Har i udelukkende brug for kemiske risikovurderinger i PDF til print for Jeres medarbejder eller integration i eksisterende system er prisen normalt 199,00 pr. stk. – venligst kontakt os.. 

Oversigt artikler om database digitalt system med mere 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se andre priser

Kontaktinformationer

Tags: kemisk APV - APB - kemisk risikovurdering - arbejdspladsbrugsanvisning - arbejdspladsvurdering - regler - arbejdstilsynet