SDS MSDS Europe logo

Kemisk APB arbejdspladsbrugsanvisning har i mange år fungeret som en lovpligtig måde, hvor på virksomheder skulle dokumentere hvordan farlige kemikalier og materialer håndteres i virksomheden. 

Men fra den 1. juli 2019 skal virksomhederne ikke længere udarbejde disse skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer.

 I stedet for bliver der sat øget fokus på den kemiske APV / risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

Der vil fremover også blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre problemer eller skade.  

Læs officiel bekendtgørelse nr. 254 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.) - læs her.

Har i tidligere brugt en arbejdspldasbrugsanvisning skema, skal denne nu tilrettes de nye krav i bekendtgørelsen og omdøbes til Kemisk risikovurdering. 

SDS sikkerhedsdatablade har udviklet dette system til udarbejdelse af kemisk risikovurdering, skriftlig instruktion samt håndtering af pdf dokumenter med mere. www.chembase.eu 

Læs gerne mere om systemet her.

Vi gør opmærksom på at firmaer eller institutioner der kan få nytte af ChemBase.eu, ikke nødvendigvis behøver at få besøg af konsulent, alt kan ordnes pr. telefon og mail.

Oversigt artikler om database digitalt system med mere

Læs/download informations pdf om Information om ChemBase.eu her

Spørgsmål, venligst kontakt os:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 29 73 84 50

Ærøvej 10

8600 Silkeborg

 

Tags: APB kemisk arbejdspladsbrugsanvisning - kemisk risikovurdering - kemisk arbejdsmiljø kemisk APV