SDS MSDS Europe logo

31-12-2022 er sidste frist for at opdatere sikkerhedsdatabladene (SDS) i henhold til seneste layout og SDS indhold, forordning nr. 2020/878. Har sikkerhedsdatabladene allerede punkt 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber, er de sandsynligvis ok og dermed opdateret. hvis ikke, kontakt os. Vi udarbejder naturligivs alle SDS efter denne forordning allerede nu - også på alle andre relevante sprog.

Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 kontrol af sikkerhedsdatablade, for at se om de lever op til gældende regler, også i forhold til den nye forordning nr. 2020/878 - læs information fra AT.

UFI koder er nu en realitet fra 1 januar 2021. Det er dermed lovpligtigt at UFI koder skal være på label for nye produkter der markedsføres fremover. Vær også opmærksom på at ved ændringer af eksisterende produkter der pt. er fritaget for UFI-koder, kan blive omfattet af UFI-koder før 2025 afhængig af ændringerne i produktet. Kontakt os gerne for mere information eller læs mere om UFI koder her. 

Pris pr. stk. UFI-kode med dossier rapport og indsendelse til ECHA: 900 pr. stk. Ved mere end 3 stk. eller fast aftale, venligst kontakt os.

Ny database til håndtering af PDF/sikkerhedsdatablade, digital udarbejdelse af kemiske APV/risikovurderinger, skriftlig instruktioner, processer med flere tilknyttede kemiske riskovurderinger, med mere, læs mere her. www.chembase.eu - Læs informations pdf om ChemBase.eu her.

SCIP registreringer for varer/artikler og delkomponenter fra 5 jaunar 2021 er i fuld gang, læs mere her - vi kan være behjælpelig.

God video om de nye faresymboler, se herunder.