SDS MSDS Europe logo

REACH og CLP dilaogmøde med Miljøstyrelsen 13 maj 2024. Der vil komme kontrol med UFI-koder og PCN-registreringer i 2024 - ligeledes vil der blive udtaget 20 kemiske produkter fra det danske marked, hvor produkternes indholdsstoffer sikkerhedsdatablad punkt 3 analyseres på laboratoriun, for at se om % er korrekt angivet samt alle relevante stoffer er listet.

Der foregår en del arbejde i Unionen vedrørende online salg, muligt vi ser ind i nye forordninger omhandlende dette emne, specielt på tværs af landegrænser.

Revision af CLP forordningen er færdig, der afventes hvornår regler træder i kraft og sidste dato for anvendelse af de nye regler. Der kommer bla. nye regler for størrelser af faresymboler på label, samt en del mere. Nye fareklasser / klassificering for ED, PBT, vPvB, PMT eller vPvM stoffer.

Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 kontrol af sikkerhedsdatablade, for at se om de lever op til gældende regler, også i forhold til den nye forordning nr. 2020/878 - læs information fra AT.

UFI koder er nu en realitet fra 1 januar 2021. Det er dermed lovpligtigt at UFI koder skal være på label for nye produkter der markedsføres fremover. Vær også opmærksom på at ved ændringer af eksisterende produkter der pt. er fritaget for UFI-koder, kan blive omfattet af UFI-koder før 2025 afhængig af ændringerne i produktet. Kontakt os gerne for mere information eller læs mere om UFI koder her. 

Pris pr. stk. UFI-kode med dossier rapport og indsendelse til ECHA: 900 pr. stk. Ved mere end 3 stk. eller fast aftale, venligst kontakt os.

God video om de nye faresymboler, se herunder.