UFI koder - ny kode der skal på label. Da der er forskellige måder i EU lande, angående information til giftinformationscentrene, er det af Europarådet blevet besluttet at ECHA laver et system til dannelse af UFI koder, samt system til anmeldelse af informationer relateret til UFI koder. Groft sagt er meningen med UFI koder i Danmark/EU, at der ved uheld med kemikalier hvor der bliver ringet til Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12), skal kunne oplyses en kode fra label, som gør at Giftlinjen hurtigt kan slå produktet op, og fortælle yderligere om hvilke foranstaltninger der skal udføres. Der er forskellige deadlines afhængig af om produktet allerede er registreret, og om produktet sælges til private eller hvorledes. 

Vær opmærksom på følgende: 

Hvis en blanding sælges til flere forskellige anvendelser, f.eks. både til forbrugere og til professionel brug, vil den tidligste frist skulle iagttages.

Eksisterende indberetninger, der er indsendt til Produktregisteret eller Miljøstyrelsens produktinformation (og til registre i andre EU lande) inden de angivne anvendelsesdatoer for bilaget, er dog fortsat gyldige frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer i sammensætning mv. af blandingen, som kræver opdatering af anmeldelsen inden da.

Vi kan være behælpelig med at anmelde dossier til Giftlinjen for alle lande der med i denne ordning.

Men først starter vi med lidt hjælp: 

Her dannes UFI koderne: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Her skal firmaer oprettet sig, for at kunne lave dossier der indsendes til ECHA, og som de forskellige landes Giftlinjer dermed får adgang til: https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/ - lidt mere info til dette: https://poisoncentres.echa.europa.eu/da/echa-submission-portal

Vi har indsendt de første anmeldelser/dossier for firmaer, og vores råd er (hvis i selv vil gøre det), at i skal sætte rigtig meget tid af til det, for at komme i gang. Når firmaer er oprettet på ECHA's side, kan i tilknytte os som kosulent - lad os vide hvis vi skal hjælpe. Official forordning hedder CLP artikel 45 forordning - bilag VIII.

Kontakt os på tlf.: +45 29 73 84 50 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information (Vi svarer gerne på spørgsmål, og det koster ikke noget). Information på mst.dk hjemmside om UFI koder.

Bemærk, der er forslag fremme om udsættelse af UFI koder på mærkning af kemikalier, med henblik på salg til forbrugere, læs pdf her. Foreslået ny frist er januar 2021.