SDS MSDS Europe logo

Et nyt mærkningselement vil kunne ses på produktetiketter fra og med 2020 — en kode med16 tegn, også kaldet den unikke formelidentifikator (UFI). Senest i 2025 bliver UFI'en obligatorisk på alle produkter, der er klassificeret for sundhedsfarer eller fysiske farer. Importører og downstreambrugere, der markedsfører sådanne produkter, vil have pligt til at stille specifikke produktoplysninger til rådighed, herunder UFI'en, for giftinformationscentraler. 

Vær opmærksom på følgende: 

Hvis en blanding sælges til flere forskellige anvendelser, f.eks. både til forbrugere og til professionel brug, vil den tidligste frist skulle iagttages - denne deadline er nu overskredet - alle nye produkter der ikke er undtaget skal have UFI-koder på label fremover.

Eksisterende indberetninger, der er indsendt til Produktregisteret eller Miljøstyrelsens produktinformation (og til registre i andre EU lande) inden de angivne anvendelsesdatoer for bilaget, er dog fortsat gyldige frem til 1. januar 2025, ifald der ikke foretages ændringer i sammensætning mv. af blandingen, som kræver anmeldelse (dossier) til ECHA.

Vi kan være behælpelig med at anmelde dossier til ECHA samt udstedelse af UFI-koder.

Men først starter vi med lidt hjælp: 

Her dannes UFI koderne: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Her skal firmaer oprettet sig, for at kunne lave dossier der indsendes til ECHA, og som de forskellige landes Giftlinjer dermed får adgang til: https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/ - lidt mere info til dette: https://poisoncentres.echa.europa.eu/da/echa-submission-portal

Vi har allerede indsendt rimelig mange anmeldelser/dossier for firmaer, og vores råd er (hvis i selv vil gøre det), at i skal sætte rigtig en del tid af til det for at komme i gang (selve systemet er for os at se ikke helt vild brugervenligt).

Pris pr. stk. UFI-kode med dossier rapport og indsendelse til ECHA: 900 pr. stk. Ved mere end 3 stk. eller fast aftale, venligst kontakt os.

Når jeres firma er oprettet på ECHA's side kan i tilknytte os som kosulent - vi kan både hjælpe med at oprette jer, samt med at tilknytte os. Officiel forordning hedder CLP artikel 45 forordning - bilag VIII.

Kontakt os på tlf.: +45 29 73 84 50 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information (vi svarer gerne på spørgsmål). Information på mst.dk hjemmside om UFI koder.

 

SDS sikkerhedsdatablade ApS tlf.: 29 73 84 50 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tags: UFI koder Danmark - UFI koder ECHA - Giftinformationscentralen - UFI-nummer - PCN-portalen - UFI koder kemi

Ekstra information: UFI koder ECHA ( UFI nummer ) - ny kode der fremover skal på label for alle nye produkter på markedet. Da der er forskellige måder i EU landene, angående information til giftinformationscentrene, er det af Europarådet blevet besluttet at ECHA laver et system til dannelse af UFI koder, samt system til anmeldelse af informationer (dossier) relateret til UFI koder (PCN portal). Groft sagt er meningen med UFI koder i Danmark/EU, at der ved uheld med kemikalier hvor der bliver ringet til Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12), skal kunne oplyses en kode fra label, som gør at Giftlinjen hurtigt kan slå produktet op, og vejlede yderligere om hvilke foranstaltninger der skal udføres i relation til den skadede person. Der er forskellige deadlines for UFI-koder på label, afhængig af om produktet allerede er registreret, og om produktet sælges til private/B2B eller kun til industrielt brug.