SDS MSDS Europe logo

 

Velkommen til SDS sikkerhedsdatablade ApS, hvor du får udarbejdet sikkerhedsdatablade, eksponeringsscenarier, kemiske risikovurderinger, dossier til ECHA med henblik på UFI-koder, registrering i SCIP database og meget mere med kvalitets- og prisgaranti.

SDS sikkerhedsdatablade ApS udarbejder til en lang række brancher og dermed en lang række virksomheder, hvilket gør vi altid har fingeren på pulsen og er opdateret med hensyn til regler og forordninger.

Info: Sikkerhedsdatablade (SDS) er en effektiv og lovpligtig metode til levering af information til downstream-brugere om kemiske stoffer og blandinger i Danmark og Europa. Er der er i henhold til REACH forordningen 1907/2006 pligt til udarbejdelse af sikkerhedstablad, i henhold til CLP 1272/2008 forordningen, er der ligeledes pligt om at levere dette sikkerhedsdatablad til professionelle køber af kemiske stoffer og blandinger. Vi gør nu klar til den sidste opdatering af formatet for sikkerhedsdatablade - forordning 2020/878.

Vi har gennem mange år arbejdet med sikkerhedsdatablade i henhold til CLP 1272/2008 - REACH i EU.

Ved hjælp af grundig kendskab til de nyeste regler er vi i stand til at klassificere produkter eller væsker, så der udarbejdes det helt rigtige farepiktogram/faresymbol, samtidig med at der gennemgås lister og forordninger, i det land der skal udarbejdes sikkerhedsdatablad til.

Dertil hører et væld af forskellige H, P eller EUH sætninger, som alle angiver noget i forhold til produktet, der skal indføres i sikkerhedsdatabladet.

Der er ofte en stor opgave for mindre virksomheder, at skulle sætte sig ind i disse regler, for at kunne lave sikkerhedsdatablade.

Samtidig er det også et myndighedskrav at personer, der udarbejder disse sikkerhedsdatablade, har den relevante forståelse for reglerne og kravene.

Et sikkerhedsdatablad består af 16 punkter, som trin for trin guider brugeren gennem, hvad det er for et produkt personen står med, og hvilke forholdsregler han skal tage, når personen arbejder med det.

Samtidig udarbejder vi sikkerhedsdatablade til en bred vifte af eksportører, det være sig til England, Tyskland, Norge, Sverige, Finland eller et hvilket som helst andet EU land. Dette gør SDS sikkerhedsdatablade ApS til mange virksomheders fortrukne SDS leverandør.

Alt udarbejdelse foregår i samarbejde med nationale rådgivere og oversættere.

SDS sikkerhedsdatablade udarbejder sikkerhedsdatablade i henhold til indholdsstoffer, eller ud fra eksisterende sikkerhedsdatablade.

Læs mere i menuen til venstre, eller ring på tlf.: +45 29 73 84 50 hvis du har yderligere spørgsmål.

Ligeledes har vi i flere år ved registreret ved ECHA, hvilket gør at vi kan fungere som konsulent i forbindelse med for eksempel UFI koder.

Registrering til SCIP database er i 2021 kommet til.

I 2020 har SDS sikkerhedsdatablade grundet stor efterspørgelse, udviklet system til udarbejdelse af kemisk risikovurdering, processer med flere kemiske riskovurdering samt skriftlig instruktion - www.ChemBase.eu (for spørgsmål, endelig ring eller skriv).

Har du udenlandske samarbejdspartner, der har brug for et tilbud på udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, venligst henvis til en af vore nationale sider eller den internationale side.

 

Links:

System til kemiske risikovurderinger med mere: www.ChemBase.eu 

International - www.msds-eu.com

Norge - www.sikkerhetsdatablader.com

Sverige - www.säkerhetsdatablad.se

Tyskland - www.sicherheitsdatenblatt-clp.de

Finland - www.kayttoturvallisuustiedote.com

Polen - www.karta-charakterystyki-preparatu-niebezpiecznego.pl 

 

Se priser her.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Tags: Sikkerhedsdatablade - UFI koder - kemisk risikovurdering - sds - msds - ECHA - kemikalie rådgivning - 2020/878