SDS MSDS Europe logo

SDS sikkerhedsdatablade ApS beregner også MAL-koder, hvor det skulle være nødvendigt.

En lang rækker produkter kræver MAL-koder, disse regler er udelukkende et dansk fænomen, og fortæller brugeren hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved håndtering af produkter, der er omfattet af disse regler.

OBS OBS - december 2014 - ny konverteringstabel mal-koder efter CLP, åbner i PDF.

Det kan være du importerer fra udlandet og er i tvivl om mal-koden er rigtig, eller du har en blanding du gerne vil høre hvad mal-koden er, hvor vi samtidig giver en lille kort forklaring med. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mal-koder koster 495,00 at få tjekket og/eller beregnet.

OBS, vi oplever en del udarbejdet mal-koder der ikke er bekendte med nye ovenstående regler.

Det kan også være i indkøber produkter til jeres virksomhed, hvor i gerne vil have mal-koderne tjekket, for at være sikker på de overholder reglerne, og dermed er med til at yde medarbejderne den fornødne beskyttelse. Vi oplever desværre af og til at mal-koder ikke er rigtige, det vil sige at virksomheder indkøber produkter med lavest mulige mal-kode, men hvor det faktisk viser sig at mal-koden ikke er rigtig.

Det er konkurrenceforvridende, samtidig med at medarbejderne i sådanne tilfælde heller ikke bruger de fornødne personlige personlige værnemidler.

Lidt om MAL-koder:

Er tallene store betyder det sundhedsfare, jo mindre de er jo mindre farligt.

Mal-Kode: 00-1 er mindst farlig.

Mal-Kode: 5-6 er farligst.

Det første tal fortæller om faren ved at indånde det, dampfaren.

Det andet tal, tallet efter bindestregen, fortæller om sundhedsrisikoen, hvis du får noget på huden eller i øjenene. Det er at betragte som ætningsfare.

Første tal kan være:

·         00 - Vand

·         0 - Kan indeholde små mængder af opløsningsmidler og vand.

·         1 - Kan indeholde ethanol, IPA og høj kogende opløsningsmiddel i sammensætningen, m.m.

·         2 - Kan f.eks. indeholde ren ethanol samt opløsningsmidler i sammensætningen.

·         3 - Kan f.eks. indeholde ren petroleum eller terpentin

·         4 - Kan indeholde ren xylen, acetone m.m.

·         5 - Kan indeholde ren touloul, trichlorethylen, cellulosefortynder m.m

Tallet efter bindestregen, angiver risikoen ved kontakt med huden og øjnene, og ved indtagelse gennem næsen og munden.

·         - 0 vand

·         - 1 Produkter uden nævneværdig risiko, men med risiko ved indånding af spraydampe, støvskyer m.m.

·         - 2 Produkter med risiko ved indtagelse og indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Men uden risiko ved kontakt med hud og øjne.

·         - 3 Produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Risikoen kan også være en allergisk reaktion

·         - 4 Produkter med risiko for ætsning/tæring som f.eks. syrer, kaustisk soda, læsket kalk osv.

·         - 5 Produkter med risiko for fremkaldelse af stærk allergisk reaktion ved kontakt med huden, eller produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne.

·         - 6 Produkter med et indhold, der er giftigt ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. samt indtagning i små mængder.

Har du specielle ønsker eller opgaver, kontakt os, sammen får vi dem løst.

Er du i tvivl om noget, kontakt os endelig.

 

Tags: Beregning - mal-kode - pris.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer