SDS MSDS Europe logo

Faktaark: Mærkning af kosmetik -

- bemærk vi udarbejder sikkerhedsrapport på kosmetik (den er lovbefalet), og kan være behjælpelig med oprettelse i CPNP, hvilket også er lovebefalet. Bemærk, CPSR (kosmetik sikkerhedsrapport/sikkerhedsvurdering) leveres på engelsk, hvilket er måden man gør det på, og derfor natruligvis godkendt.

Alle kosmetiske produkter skal være mærket efter reglerne i artikel 19 i kosmetikforordningen. Aerosoler skal desuden opfylde kravene til mærkning i aerosolbekendtgørelsen.

Nedenstående krav gælder for både beholder og emballage med de undtagelser, der er nævnt nederst på siden.

Mærkningen skal være angivet med uudslettelige, letlæselige og synlige bogstaver.

Mærkningen skal være affattet på dansk, undtaget indholdsdeklarationen.

  1. Firmanavn og adresse på den ansvarlig person. Adressen må gerne være forkortet, men skal være informativ nok til, at man kan sende et brev til den forkortede adresse. En webadresse er ikke acceptabelt. Hvis produktet er importeret fra et ikke-EU land, skal oprindelseslandet desuden fremgå.
  2. Det nominelle indhold i vægt eller volumen. Hvis et produkt normalt sælges i flerstyksemballage, hvor vægt eller volumen har ringe betydning, kan man nøjes med at skrive styktallet på emballagen. Et eksempel er vådservietter, som altid sælges i flerstykspakninger. Undtaget fra reglen er også pakninger, som indeholder mindre end fem gram eller fem milliliter, gratis prøver og engangspakninger.
  3. Mindsteholdbarhedsdato forstået som den dato indtil hvilken produktet ved hensigtsmæssig opbevaring bibeholder sin virkning og er sikkert for forbrugeren. Datoen kan angives med "Bør anvendes inden udgangen af...." (måned og år eller dag, måned og år) eller med symbolet:

Husk oprettelse af alt kosmetik i EU´s kosmetikportal - CPNP, samt lovpligtig CPSR - Cosmetic Product Safety Report, eller på dansk en Kosmetik sikkerhedsrapport / sikkerhedsvurdering. Pris på CPSR: fra 2700,00. Prisen er afhængig af antal CPSR samt hvor mange ingredienser der er i produktet/produkterne. (CPSR kosmetik sikkerhedsrapport / sikkerhedsvurdering leveres på engelsk, hvilket er helt normalt).

Ved for eksempel faste sæber eller andre produktgrupper hvor basen er fuldstændig den samme, men parfume,- eller farveindholdet kun varier gives der rabat - rabatten afhænger af antal sikkerhedsvurderinger. CPNP registrering i portal: 595,00.

Challenge / PET test for vandholdige kosmetik produkter i henhold til Standard ISO 11930:2012.
Levereingstid ca. 8 uger.
Der skal bruges 200 ml. til testen.
Pris 2995,00 DKK.

Sikkerhedsdatablad kosmetik: Vi udarbejder også gerne sikkerhedsdatablade på kosmetik produkter - venligst kontakt os.

Tlf: +45 29 73 84 50 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TAGS: Sikkerhedsvurdering af kosmetik - sikkerhedsrapport - CPSR - Challenge PET test - Standard ISO 11930:2012 - Kosmetik sikkerhedsvurdering del A og B.