SDS MSDS Europe logo

 Tx - Meget giftig eller T - giftig.

 

Se de andre faresymboler herunder.

 

Bemærk, disse faresymboler må ikke bruges mere. Er fareymbolerne stadig på jeres sikkerhedsdatablade eller produkter, kontakt os så vi kan opdatere til CLP faresymboler og CLP faresætninger.

Xn- Sundhedsskadelig eller Xi - Lokalirriterende.

O - Brandnærende.

 

 

E - Eksplosiv

 

 

F - meget brandfarlig eller Fx - Yderst brandfarlig

 

 

N - Miljøfarlig

 

 

C - Ætsende

 

 

info@sds-sdk

Se priser

Kontaktinformationer