SDS MSDS Europe logo

Faresætninger "hæftes" på produkter eller stoffer, alt efter hvordan det er klassificeret. GHS - Global Harmonized System - er et udarbejdet klassificeringssystem fra FN. Ud fra GHS har EU udarbejdet CLP - Classification Labelling and Packing - et klassificeringssystem beregnet til hele EU, som nu er implementeret.

Der er de tidligere brugte R sætninger som står for risikosætninger, på engelsk risk phrases. Disse er nu erstattet af H-sætninger som står for fare, på engelsk hazard.

Ligeledes er der S sætninger som står for sikkerhedssætninger, på engelsk safety phrases. Disse er nu erstattet af P sætninger, ligeledes sikkerhed, på engelsk precaution.

Til sidst har EU valgt at påføre deres egne EUH sætninger, for yderligere at informere om farer ved kemiske stoffer og blandinger.

Bemærk også, at med det nye CLP ændres en del koncentrationsgrænser også, for hvornår kemsike produkter skal faremærkes og hvordan.. Det er ikke blevet nemmere at klassificere, og der er heller ingen tvivl om at arbejdstilsynet vil kigge sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger/APV endnu mere efter i fremtiden.

Vi udarbejder sikkerhedsdatablade og klassificere naturligvis produkterne i henhold til CLP 1272/2008 forordningen. Vær opmærksom på at der er blandt andet er forskel på de faresætninger der skal på produktet, afhængig af om produktet kun sælges til virksomheder, eller også til almindelige forbrugere. Ligeledes kan den mængde der er i beholderen, have indflydelse på de faresætninger der skal på label.

SDS sikkerhedsdatablade ApS tlf.: +45 29 73 84 50.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

Tags: CLP faresætninger - h-sætninger - p-sætninger - faremærkning kemikalier - klassificering