SDS MSDS Europe logo

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?
Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det er ikke kun egentlige transportvirksomheder, der er omfattet, men også afsendervirksomheder og virksomheder, der arbejder med klassificering, emballering, mærkning, på- og aflæsning af farligt gods og udfyldelse af transportdokumenter er således også omfattet.

 

Hvem kan virksomheden anvende som sikkerhedsrådgiver?
Sikkerhedsrådgiveren behøver ikke at være ansat i virksomheden. Man kan altså godt benytte sig af en ekstern rådgiver. Det kan f.eks. være en privat konsulent/rådgiver.

Det er et krav, at sikkerhedsrådgiveren er indehaver af et gyldigt bevis for bestået sikkerhedsrådgivereksamen, Hvilket vi naturligvis er.

Når en virksomhed har udpeget en sikkerhedsrådgiver, skal virksomhedens ledelse underskrive og indsende Beredskabsstyrelsens skema til udpegning af sikkerhedsrådgivere til Beredskabsstyrelsen. Skemaet er vi behjælpelig med.

Hvilke opgaver skal sikkerhedsrådgiveren varetage?
Sikkerhedsrådgiveren skal være med til at forebygge uheld i forbindelse med transportrelaterede aktiviteter med farligt gods.

En sikkerhedsrådgiver skal bl.a.:

  • Føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes.
  • Rådgive virksomheden om transport af farligt gods.
  • Undersøge, hvad der er praksis, og om nødvendigt indføre procedurer for en lang række forhold af betydning for sikkerheden omkring vejtransport af farligt gods.
  • Sikre, at de af virksomhedens medarbejdere, der har opgaver vedrørende vejtransport af farligt gods, har den fornødne uddannelse.
  • Sikre, at uheld, hændelser og konstaterede overtrædelser i relation til vejtransport af farligt gods undersøges nærmere og følges op af forebyggende tiltag.
  • Indhente alle relevante oplysninger og udarbejde en rapport til din virksomhed, såfremt der sker hændelser eller uheld med tilknytning til virksomheden.
  • Udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i forbindelse med farligt gods i det forløbne år.

Vi kan naturligvis være behjælpelig med alt dette, blot skriv til os her This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , eller ring på tlf: 29 73 84 50.