SDS MSDS Europe logo

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Administrationen af bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej varetages i Danmark af en række forskellige myndigheder: Justitsministeriet er regeludstedende myndighed. Konkrete henvendelser af juridisk karakter besvares af Rigspolitiet, Færdselsafdelingen. Henvendelser af teknisk/kemisk karakter af Beredskabsstyrelsen, Forebyggelseskontor.

Groft sagt kan man sige at alt transport med un-nummer, som overstiger begrænset mængde er farligt gods..

Dette er groft sagt, da der forekommer visse yderligere undtagelser.

Vi tilbyder rådgivning indenfor rammerne af disse regler.

Er du i tvivl om i er omfattet, skriv en mail til os her This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , og vi vil hurtigt vende tilbage.

Kontakt rådgiver på tlf: 29 73 84 50 for yderligere information.