Som eksamineret sikkerhedsrådgiver ved beredeskabsstyrelsen kan vi tilbyde en lang række rådgivningsmæssige opgaver indenfor farligt gods, samt at vi naturligvis kan stå noteret som Jeres lovpligtige rådgiver ved Beredskabsstyrelsen. Med vores beliggenhed i Midtjylland servicerer hele Jylland.

Skriv til os her This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring på tlf. 29 73 84 50.

 

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?
Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det er ikke kun egentlige transportvirksomheder, der er omfattet, men også afsendervirksomheder og virksomheder, der arbejder med klassificering, emballering, mærkning, på- og aflæsning af farligt gods og udfyldelse af transportdokumenter er således også omfattet.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Administrationen af bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej varetages i Danmark af en række forskellige myndigheder: Justitsministeriet er regeludstedende myndighed. Konkrete henvendelser af juridisk karakter besvares af Rigspolitiet, Færdselsafdelingen. Henvendelser af teknisk/kemisk karakter af Beredskabsstyrelsen, Forebyggelseskontor.