ABC stoffer:

ABC vurderingen er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vurderingen fortæller om enkeltstoffers virkning på renseanlæg og kloaksystem.

A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum.

B: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige regler overskrides. For udvalgte stoffer er der fastsat grænseværdier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om anvendelsen af den bedste, tilgængelige teknik. 

C: Stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter princippet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik med lokalt fastsatte kravværdier svarende hertil.

SDS sikkerhedsdatablade kan være behjælpelig med at vurdere enkeltstoffer og produkter i henhold til kravene om ”Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg (nr. 2/2006).”

Venligst This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  yderligere information. Eller ring +45 29 73 84 50.