UFI koder er nu en realitet fra 1 januar 2021. Det er dermed lovpligtigt at UFI koder skal være på label for nye produkter der markedsføres fremover. Vær også opmærksom på at ved ændringer af eksisterende produkter der pt. er fritaget for UFI-koder, kan blive omfattet af UFI-koder før 2025 afhængig af ændringerne i produktet. Kontakt os for mere information eller læs mere om UFI koder her. 

Så bliver reglen om APB (arbejdspladsbrugsanvisning) ophævet pr. 1 juli 2019 - vi har systemet så i kan leve op til reglerne - vi kan også hjælpe med udarbejdelse af kemiske risikovurderinger med mere: https://at.dk/nyheder/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/ - hvad står så for at skulle uarbejdes i stedet for APB? Læs mere her.

Ny database til håndtering af PDF/sikkerhedsdatablade, digital udarbejdelse af kemiske APV/risikovurderinger, skriftlig instruktioner, processer med flere tilknyttede kemiske riskovurderinger, med mere, læs mere her. www.chembase.eu - Læs informations pdf om ChemBase.eu her.

Pris pr. stk. UFI-kode med dossier rapport og indsendelse til ECHA: 900 pr. stk. Ved mere end 3 stk. eller fast aftale, venligst kontakt os.

CLP mærkning af et produkt, pris 299,00.

Brug for kemiske risikovurderinger til virksomheden, anvend www.Chembase.eu og få 20 % rabat på listepriser for andre ydelser.

God video om de nye faresymboler, se herunder.