UFI koder er nu en realitet fra 1 januar 2021. Det er dermed lovpligtigt at UFI koder skal være på label for nye produkter der markedsføres fremover. Vær også opmærksom på at ved ændringer af eksisterende produkter der pt. er fritaget for UFI-koder, kan blive omfattet af UFI-koder før 2025 afhængig af ændringerne i produktet. Kontakt os for mere information eller læs mere om UFI koder her. 

Så bliver reglen om APB (arbejdspladsbrugsanvisning) ophævet pr. 1 juli 2019 - vi har systemet så i kan leve op til reglerne - vi kan også hjælpe med udarbejdelse af kemiske risikovurderinger med mere: https://at.dk/nyheder/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/ - hvad står så for at skulle uarbejdes i stedet for APB? Læs mere her.

Ny database til håndtering af PDF/sikkerhedsdatablade, digital udarbejdelse af kemiske APV/risikovurderinger, skriftlig instruktioner, processer med flere tilknyttede kemiske riskovurderinger, med mere, læs mere her. www.chembase.eu - Læs informations pdf om ChemBase.eu her.

Pris pr. stk. UFI-kode med dossier rapport og indsendelse til ECHA: 900 pr. stk. Ved mere end 3 stk. eller fast aftale, venligst kontakt os.

CLP mærkning af et produkt, pris 299,00.

Brug for kemiske risikovurderinger til virksomheden, anvend www.Chembase.eu og få 20 % rabat på listepriser for andre ydelser.

God video om de nye faresymboler, se herunder.

  

Et nyt mærkningselement vil kunne ses på produktetiketter fra og med 2020 — en kode med16 tegn, også kaldet den unikke formelidentifikator (UFI). Senest i 2025 bliver UFI'en obligatorisk på alle produkter, der er klassificeret for sundhedsfarer eller fysiske farer. Importører og downstreambrugere, der markedsfører sådanne produkter, vil have pligt til at stille specifikke produktoplysninger til rådighed, herunder UFI'en, for giftinformationscentraler. 

Vær opmærksom på følgende: 

 

Velkommen til SDS sikkerhedsdatablade ApS, hvor du får udarbejdet sikkerhedsdatablade, eksponeringsscenarier og meget mere med kvalitets- og prisgaranti.

SDS sikkerhedsdatablade ApS udarbejder til en lang række brancher, og dermed en lang række virksomheder, hvilket gør vi altid har fingeren på pulsen og er opdateret med hensyn til regler og forordninger.

Info: Sikkerhedsdatablade (SDS) er en effektiv og lovpligtig metode til levering af information til downstream-brugere om kemiske stoffer og blandinger i Danmark og Europa. Er der er i henhold til REACH forordningen 1907/2006 pligt til udarbejdelse af sikkerhedstablad, i henhold til CLP 1272/2008 forordningen, er der ligeledes pligt om at levere dette sikkerhedsdatablad til professionelle køber af kemiske stoffer og blandinger.

Vi garanterer at sikkerhedsdatabladene lever op til alle myndighedskrav.

Skulle der komme forespørgelse fra slutbruger eller myndigheder, i forhold til sikkerhedsdatabladet, så er i velkommen til at stille dem videre til os. 

Vi garanterer at vores priser er de skarpeste på markedet!

Skulle du mod forventning modtage priser på udarbejdelse af sikkerhedsdatablade der er billigere, venligst kontakt os.

Ligeledes kan vi konstatere at vore priser for at genere UFI koder og udarbejde dossier hertil er meget billig. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 29 73 84 50