Så bliver reglen om APB (arbejdspladsbrugsanvisning) ophævet pr. 1 juli 2019: https://at.dk/nyheder/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/

Hvad står så for at skulle uarbejdes i stedet for APB? Læs mere her.

Ny database til håndtering af PDF/sikkerhedsdatablade, digital udarbejdelse af kemiske APV/risikovurderinger, skriftlig instruktioner, processer med flere tilknyttede kemiske riskovurderinger, med mere, læs mere her. www.chembase.eu - Læs informations pdf om ChemBase.eu her.

UFI koder er på vej, og der skal være styr på det. Det bliver lovpligtigt at UFI koder skal på label. Kontakt os for mere information eller læs mere om UFI koder her. 

Digitalt Produkterregister for kemikalier har været i gang siden 2017, læs mere her. 

Det nye digitale produktregister har været i gang i en periode nu, umiddelbart ser det ud til der mangler en del produkter at blive registreret, AT (Arbejdstilsynet) henstiller til at virksomheder får påbegyndt processen.

God video om de nye faresymboler, se herunder.

  

UFI koder ECHA ( UFI nummer ) - ny kode der skal på label. Da der er forskellige måder i EU lande, angående information til giftinformationscentrene, er det af Europarådet blevet besluttet at ECHA laver et system til dannelse af UFI koder, samt system til anmeldelse af informationer relateret til UFI koder (PCN portal). Groft sagt er meningen med UFI koder i Danmark/EU, at der ved uheld med kemikalier hvor der bliver ringet til Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12), skal kunne oplyses en kode fra label, som gør at Giftlinjen hurtigt kan slå produktet op, og fortælle yderligere om hvilke foranstaltninger der skal udføres. Der er forskellige deadlines afhængig af om produktet allerede er registreret, og om produktet sælges til private eller hvorledes. 

Vær opmærksom på følgende: 

 

Velkommen til SDS sikkerhedsdatablade ApS, hvor du får udarbejdet sikkerhedsdatablade, eksponeringsscenarier og meget mere med kvalitets- og prisgaranti.

SDS sikkerhedsdatablade ApS udarbejder til en lang række brancher, og dermed en lang række virksomheder, hvilket gør vi altid har fingeren på pulsen og er opdateret med hensyn til regler og forordninger.

Info: Sikkerhedsdatablade (SDS) er en effektiv og lovpligtig metode til levering af information til downstream-brugere om kemiske stoffer og blandinger i Danmark og Europa. Er der er i henhold til REACH forordningen 1907/2006 pligt til udarbejdelse af sikkerhedstablad, i henhold til CLP 1272/2008 forordningen, er der ligeledes pligt om at levere dette sikkerhedsdatablad til professionelle køber af kemiske stoffer og blandinger.

Vi garanterer at sikkerhedsdatabladene lever op til alle myndighedskrav.

Skulle der komme forespørgelse fra slutbruger eller myndigheder, i forhold til sikkerhedsdatabladet, så er i velkommen til at stille dem videre til os. 

Vi garanterer at vores priser er bedre end konkurrenternes!

Skulle du mod forventning modtage priser på udarbejdelse af sikkerhedsdatablade der er billigere, venligst kontakt os.

Ligeledes kan vi konstatere at vore priser for at genere UFI koder og udarbejde dossier hertil, er meget billig. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 29 73 84 50