Om svanemærkning:

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer - de såkaldte non-food produkter fx shampoo, kosmetik, papir og elektronik. 

Svanemærkning tager tid, men vi hjælper med at nå målet og dermed øget indtjening...

Svanemærkning er kendt af 9 ud af 10 forbrugere, og flere virksomheder har ligefrem regler for at de kun må bruge Svanemærkede produkter.

Kriterier er de krav et produkt eller en serviceydelse skal opfylde for at kunne miljømærkes. Man kan kun mærke sit produkt eller en serviceydelse med Svanen eller Blomsten, hvis der findes krav der dækker området. Kravene til et område – kaldet en produktgruppe – er samlet i et kriteriedokument, og virksomheder, der vil have et miljømærke, skal dokumentere, at produktet eller serviceydelsen lever op til alle kravene i kriteriedokumentet.