I teksten fremhævet med tyk skrift står der hvilke oplysninger der er krav om.

Efter fremhævet skrift er der kommentarer og vejledning om, hvilke specielle
virksomhedsrelevante oplysninger en arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde.
Arbejdspladsbrugsanvisningen bør dateres og indeholde underskrift af/navn på den person,
der har udfærdiget brugsanvisningen.

Du har mulighed for at få en arbejdspladsbrugsanvisning ( APB ) med, når du får udarbejdet et  sikkerhedsdatablad her. En APB fortæller brugeren af produktet, hvor farlig produktet er, og hvilke forholdsregler der skal tages i den forbindelse, samt interne forhold.

Tillægsskemaet kan udgøre en arbejdspladsbrugsanvisning, når det er hæftet sammen med en leverandørbrugsanvisning.

SDS sikkerhedsdatablade har udarbejdet et redigerbart tillægsskema til brug for arbejdspladsbrugsanvisningen.

Prisen er 299,- og efter købet har du fri disponeringsret, og kan dermed bruge det alle de gange det skulle være nødvendigt, samtidig med at det er nemt at redigerer i.

Skriv her for køb eller yderligere information info-sds-s.dk

OBS - REGLEN OM APB OPHÆVES PR. 1 JULI 2019! Hvad der kommer i stedet for følger vi op med!

Se priser

Kontaktinformationer

 

 ..da bare have udarbejdet et sikkerhedsdatablad, så lever vi op til reglerne. Fuldstændig korrekt.

En arbejdspladsbrugsanvisning er ikke noget du som importør eller producent af produkter skal levere.