Arbejdstilsynet går i luften med nyt digitalt produktregister fra 1 april 2017.

Efter deltagelse i informationsmøde ved at.dk, står det klart at det nye Produktregister på mange måder, vil gøre det nemmere og hurtigere for virksomheder at få tildelt et Pr. nummer, såfremt alle relevante oplysninger er tilgængelige.

SDS sikkerhedsdatablade ApS anmelder stoffer så der kan udstedes et PR-nummer.

Vi anmelder til det danske produktregister.

Ligeledes anmelder vi til det norske, svenske og finske produktregister.

 

EU decision ensures a continued high level of protection for Danish consumers against dangerous chemical substances and products.

EU-afgørelse sikrer fortsat høj beskyttelse af danske forbrugere imod farlige kemiske stoffer og produkter.