Vi garanterer at sikkerhedsdatabladene lever op til alle myndighedskrav.
Skulle der komme forespørglser fra slutbruger eller myndigheder, i forhold  til sikkerhedsdatabladet, så er i velkommen til at stille dem videre til os.

Du har også mulighed for at vi kan stå på sikkerhedsdatabladet med email-adresse, så bruger eller myndigheder kan skrive direkte til os, mere sikkert gøres det ikke. 

Sikkerhedsdatabladene lever op til alle regler, også de seneste hvor der fra den 01-12-2012 skal være underpunkter i alle sikkerhedsdatablade, samt visse oplysninger er flyttet fra punkt 15 til punkt 2.

Vi udarbejder sikkerhedsdatablade i DPD ( gamle orange faresymboler ) eller i det nye CLP, med nye faresymboler, alt efter hvad dit behov.

Bemærk at faresymbolerne skal passe med produktet, det går ikke at udarbejde dem med de nye faresymboler, hvis produktet rent fysisk har de gamle faresymboler.

Du kan se her, hvilke regler der arbejdes efter.

Yderligere spørgsmål ring på tlf: +45 29 73 84 50, eller skriv på nedenstående mail.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Se priser

Kontaktinformationer